خبر نامهNewsletter

[newsletter]

 

خبر نامه پشم سنگ ویلا

ادامه مطلب »

محصولات عایق پشم سنگ

محصولات عایق پشم سنگ  شرکت پشم سنگ ویلا

l

V

ایزوترم
ایزو بلانکت
فنوفلت
ایزوپایپ
فنوپانل

مجصولات عایق پشم سنگ این شرکت شامل :

ایزوترم (پشم فله خام)

ایزوبلانکت (عایق لحافی)

فنوفلت (عایق لحافب رزین دار)

ایزوپایپ (عایق لوله ای پیش ساخته)

فنوپانل (عایق تخته ای)

عایق  پشم سنگ

ادامه مطلب »

معرفی شرکتIntroduction

معرفی شرکت پشم سنگ ویلا

l

V

پشم سنگ چیست؟
گواهی نامه ها
چارت سازمانی
تاریخچه
معرفی شرکت پشم سنگ ویلا
2
1
2
1 - Copy
2 - Copy

a

 

ادامه مطلب »